Storseisundbrua

Velkommen til
Hurd Økonomi & Regnskap AS

Din økonomipartner inn i fremtiden

Velkommen til oss

Hurd Økonomi & Regnskap AS er din økonomipartner i fremtiden og vi er din nære støttespiller enten du velger skybaserte løsninger der du som kunde har en mer aktiv rolle i den løpende regnskapsføringen eller tradisjonell regnskapsføring der du leverer bilag og overlater alt til oss.

Som kunde hos Hurd får du mulighet til å skape og vokse mens vi hjelper deg med de regnskapstjenester ditt selskap har behov for.

Alle selskap er unike og derfor jobber vi mye med å tilegne oss kunnskap som er viktig for bransjene kundene våre tilhører og den raske teknologiske utviklingen i markedet.

Vi bruker Visma Business som vårt hovedsystem. Visma Business kan tilby flere webbaserte moduler der du som kunde kan delta aktivt i regnskapsføringen. Vi kan også tilby regnskapstjenester innenfor flere av de skybaserte løsningene som tilbys i dag.

Vi skreddersyr en løsning utfra dine behov og ditt kunnskapsnivå.

På våre nettsider sider finner du også enkelt informasjon om våre tjenester samt lenker til nyttige sider som er viktig for deg som bedriftsleder. Vi har en kontinuerlig oppdatering av viktige nyheter gjennom Regnskap Norge sin nyhetsside slik at du ikke går glipp av noe.

Du kan også følge oss på Facebook for gode råd og tips.

Lyst til å bli kunde hos oss?

Lik oss på Facebook

Våre tjenester

Vi skreddersyr en avtale til hver av våre kunder hvor vi tar hensyn til selskapets behov og ledernes ønsker. Kommunikasjon er nøkkelen til et positivt samarbeid. Vi er opptatt av at kundene våre skal gjøre så mye som de selv ønsker. Våre skybaserte løsninger bidrar til å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for alle parter.

Regnskap

 • Bilagshåndtering
 • Betaling via Autopay
 • Avstemminger
 • Rapportering
 • MVA oppgave

Lønn

 • Utføres i Visma Lønn
 • Lønnskjøring
 • Skatt og Arbeidsgiveravgift
 • A-melding til Altinn
 • Sammenstillingsoppgave

Fakturering

 • Fakturautsendelse
 • Purring 
 • Oversendelse inkasso

Årsoppgjør

 • Skattemelding
 • Offisielt regnskap med noter
 • Årsberetning 
 • Protokoller

Styrerådgivning

 • Protokollføring
 • Ajourhold av aksjebøker
 • Økonomisk rådgivning

Andre tjenester

 • Rådgivning
 • Budsjettering
 • Firmaregistrering / selskapsetablering
 • Opphør / avvikling av selskap
 • Import av kasseoppgjør
 • Omsetningsoppgaver

Snakk med oss

  Nyttige lenker

   Hurd Økonomi & Regnskap AS

   Biskop Gunnerus Gate 2,

   0155 Oslo, Norge

   952 05 000

   firmapost@hurd.no