Hurd Økonomi & Regnskap AS
Biskop Gunnerus Gate 2
0155 Oslo, Norway

+47 952 05 000
+47 476 90 158
firmapost@hurd.no

TJENESTER

 • Bokføring
 • Lønn
 • Fakturering
 • Rapportering
 • Betaling/remittering
 • Årsoppgjør
 • Ajourhold av aksjebøker - protokollføring
 • Skatt og avgiftsrådgivning
 • Økonomisk rådgivning
 • Nyetablering av selskaper
 • Personlig service
 • Mva representant