Kontroll ved etablering av kundeforhold

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikter Hurd Økonomi & Regnskap AS å utføre kontroll ved etablering av kundeforhold. I dette kundetiltaket omfattes registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

KUNDEKONTROLL